Hidroizolacijezaštita objekata

 

Projektiranje, izrada elaborata sanacija, detalji,

Izrada tehničkih riješenja

 

 

Izvođenje hidroizolaterskih radova

-         hidroizolacija ravnih krovova

-         hidroizolacija zelenih krovova

-        hidroizolacije terasa

-        hidroizolacija temelja I temeljnih ploča

-        hidroizolacija podrumskih zidova

-        hidroizolacija bazena

 

 

 

Kontakt : Bojan Mikolaci, dipl.ing.građ.

GSM : +385 91 52 24 536

Fax : +385 1 34 73 423

e-mail : fornix@fornix.hr

 

 

 

 

 

Stranica je u izradi ……………………

 

Copyright 2006